Nedlasting av MailCredit (levert etter 01.09.2013)

MailCredit er en software (med tilhørende kabel) som lastes ned i din PC, for at du kan kople din FP Mymail, Optimail eller Ultimail frankeringsmaskin til ladesentralen via internett. Send en forespørsel på kjøp av MailCredit til din frankeringsmaskin her dersom du ikke har dette.

 

Installasjonen består av 3 prosesser:

 1. Riktig driver til windows 7 og 8 blir installert automatisk på din PC når du kopler til den medfølgende kabelen i USB porten på din PC.

 2. Nå som driver er installert skal du laste ned selve Mailcredit programmet i din PC.


  Last ned programmet MailCredit til din PC  

  • Last ned MailCredit
  • Velg Åpne
  • Dobbeltklikk mailcredit_loader.exe
  • Velg  English + OK
  • Velg Next tre ganger
  • Når installeringen er ferdig bekreft med Finish

 3. Når både driver og selve Mailcredit programmet er installert kan du ta i bruk Mailcredit på din frankeringsmaskin. Velg den frankeringsmaskinen du har nedenfor for å få riktig bruksanvisning til dette.

 

 • Nedlasting av MailCredit (levert før 01.09.2013): Klikk her
 • Bruksanvisning til ULB (Universal Link Box): Klikk her

Vennligst ring Support på 820 10 014 eller send en mail til service@postrom.no hvis du trenger ytterligere assistanse!