Support og service

 

Velg ønsket link avhengig av hva du trenger hjelp til. Har du behov for å prate med noen skriver du hva det gjelder og sender en epost til info@postrom.no

 

 

Ofte stilte spørsmål (FAQ) på Mymail

Nedenfor finner du i tillegg svar på de mest vanlige spørsmål.

 

1. Vekten veier ikke brevene. Displayet viser kun 0,00 når du legger på brev

Trolig skjedd fordi noen har tastet porto manuelt. Da går man nemlig ut av "vektmodus" og "0g" vises ikke lenger under portobeløpet.

 1. Gjelder 2006 modell og nyere: Velg sendemåte på nytt - Vekt (E), Format eks 2-7 cm (E), A-post (E), Innland (E), Service - og bekreft med ( ↑ ) på tastaturet
 2. Gjelder eldre enn juni 2006 modeller: Velg sendemåte på nytt - Vekt (E), Format eks 2-7 cm (E), A-post (E), Innland (E), Service - velg Ingen (E)

 

2. Laste ned porto eller 0-lading

Kople Mymail til en analog telefon/fax linje, GSM adapter eller MailCredit(internett).

 1. Meny (E)
 2. Laste ned porto (E)
 3. Legg inn ønsket portobeløp i hele 100,- (E)
 4. Bekreft med E

 

3. Får ikke koplet til MailCredit(internettløsning)

Mymail må være logget av og stå i Standby(bare dato synes i displayet) når man skal aktivere MailCredit ved å gjøre om rød konvolutt til grønn konvolutt.

 

4. Maskinen vil ikke laste porto:

Display viser - Intet svar

 1. Koble til analog telefonlinje (eller fax), prøv annen telefonkabel.
 2. Har dere endringer i telefonsentral? Kontakt din leverandør av telefonsystemet.
 3. Har maskinen vært til service – kan være prefix endret?
 4. Endre prefix (0 eller 9) for bylinje. Tast Meny / Konfig / Prefix /0 / 3xpil (pause) og E-tast (enter)
 5. Opptatt linje til ladesenter, prøv senere.

 

5. Display viser - Ingen ringetone

 1. Er telefonkabel koblet skikkelig til? Ta ut og sett inn.
 2. Har dere endringer i telefonsentral? Må man slå prefiks (f.eks 0-null) for å få summetone?

 

6. Display viser - Ingen kreditt TDC feil

 1. Har ikke dekning i ladesenter. Foreta en innbetaling av porto til Posten. Forespørsel saldo forespørsel: info@postrom.no eller Support 820 10 014

 

7. Disponibelt beløp i maskinen

 1. Tast - Meny / Register

 

8. Displayet viser - Blekkpatron feil

 1. Ta ut sett inn på nytt
 2. Rens blekkpatron - Meny / Service / Rens blekkpatron
 3. Hvor gammel er blekkpatron?
 4. Rens kontaktpunkter i holder til blekkpatron i maskin
 5. Rens blekkpatron kontaktpunkter (side 60 i manualen)
 6. Defekt patron - bestill ny patron
 7. Feil på holder til blekkpatron – maskinen må inn på service

 

9. Dårlig eller ikke avtrykk

 1. Rens blekkpatron - Meny / Service / Rens blekkpatron. Foreta en testutskrift
 2. Fortsatt dårlig avtrykk? Tørk ren tuppen på blekkpatron med en lett fuktet lofri klut
 3. Er den gammel? - bestill ny blekkpatron på www.postrom.no

 

10. Viser feil vekt

 1. Tarere vekt - Tast: Meny / Vekten / E (displayet viser: "tarerer vekten") / C C C

 

11. Vekt menyen mangler i display

 1. Slå av maskin / Trekk ut strømkabel / Ta av vektskålen / Ta av kontakten under vektskålen / Monter sammen igjen og skru på maskinen.
 2. Virker fortsatt ikke? Vekten er defekt. Maskinen må inn til service / bytte vekt

 

12. Feilkoder 

1031 og 1032 - Maskinen må inn til service