1. Forside
 2. Support
 3. FAQ
 4. Optimail og T1000

Support og service

 

Velg ønsket link avhengig av hva du trenger hjelp til. Har du behov for å prate med noen skriver du hva det gjelder og sender en epost til info@postrom.no

 

 

Ofte stilte spørsmål (FAQ) på Optimail og T1000

 

Menyoversikt og svar finner du også i brukerveiledningen. 

 

Nedenfor finner du svar på de mest vanlige spørsmål:

 

Call FP46 vises i display

 1. Maskinen må koples opp mot ladesentralen for at statistikk mot Posten Norge AS skal avgis. Se hvordan laste penger på maskinen lenger ned på siden
 2. Alle frankeringsmaskiner vil få melding ”Call FP46” i displayet fra og med den 1. i hver måned.

 

Call FP47 vises i display

 1. Maskinen låse seg den 8. i måneden om den i denne perioden ikke har vært koplet opp til ladesentralen.
 2. Når maskinen er låst, krever den at oppkopling mot ladesentralen utføres straks maskinen er slått på med nøkkel.Se hvordan laste penger lenger ned på siden.
 3. Ved oppkopling mot ladesentralen, vil maskinen forsøke oppkopling inntil tre ganger. Dersom den ikke får kontakt, vil de to første forsøk gi en feilmelding med C foran og det siste forsøket vil gi en E foran feilkoden.

 

Hvordan laste ned penger til maskinen

 1. Maskinen har strømtilførsel og tilkoplet analog linje(f. eks faxlinjen).
 2. Slå på maskinen med nøkkel.
 3. Du har mottatt et eget skriv hvor det kun er opplyst om maskintype, maskin Id og PIN-kode.
 4. Fjern evt. vektsymbol
 5. Tast PIN-kode og trykk ”grønn tast”
 6. Beløp som skal lastes ned må være i hele kr 100,-
 7. Siste nedlastet beløp vises i display. Tast evt annet beløp og deretter trykk R-tasten
 8. Maskinen vil nå kople seg opp mot ladesentralen. I displayet vil du nå se ”change” og ”reset og etter kort tid vil den telle seg ned fra 30.
 9. Så snart nedtelling starter, bekrefter du ved å taste R-tasten. Maskinen vil da gi et pipesignal og nedlasting av forskuddsbetalt porto er utført.

Du kan sjekke saldo på maskinen ved å taste tallet 1 og R-tasten

 

E17/E20 - vises i display

Slå av/på og prøv på nytt. Dersom samme feilmelding, registreres dette som innejobb og telefonservice i MR. Mulig feil på prom.

 

E18 - vises i display

Forstyrrelser på linjen. Maskinen kommer igjennom men kvaliteten er ikke god nok. Prøv igjenn

 

C23/C26/E23/E27 - vises i display

Ikke analog linje, opptatt på linjen eller feil Prefix.

Sjekk om den analoge linjen er en direkte linje eller om den er satt opp med Prefix og om denne eventuelt er 0.

 

Endre Prefix(direktelinje) ved linje uten Prefix utføres følgende:

 1. Tast PIN-kode og grønn knapp
 2. Tast SET knapp
 3. Tast C knapp
 4. Tast knapp for vektsymbol
 5. Tast SET knapp
 6. Maskinen vil nå ringe ladesentralen uten 0 foran nummer.

 

Endre prefix (0) Ved linje med Prefix 0 utføres følgende:

 1. Tast PIN-kode og grønn knapp
 2. Tast SET knapp
 3. Tast C knapp
 4. Tast knapp for vektsymbol
 5. Tast siffer 0
 6. Tast HP knapp (dersom HP knapp ikke er merket, er den gule tasten HP knapp)
 7. Tast SET knapp
 8. Maskinen vil nå ringe med 0 foran telefonnummeret.

 

E 37

 1. Forsøker å laste større beløp enn tilgjengelig på ladekonto.
 2. Foreta innbetaling av porto til Posten, og utfør lading etter ca 2 dager
 3. Kontakt Posten om du ønsker nødlading på din frankeringsmaskin.

 

Batterisymbol i display

Dersom maskinen viser ”SERVICE” og batterisymbol øverst i venstre hjørne i display og eventuelt piper flere ganger ved oppstart, må det utføres batteribytte.

 

Feil v/ overføring fra vekt

 1. Sjekk kabler.
 2. Slå av maskin og vekt, slå på vekt(vent til denne er klar).
 3. Slå på frankeringsmaskin, trykk vektsymbol.
 4. Legg på noe som veier mer enn 5 g.