Support og service

 

Velg ønsket link avhengig av hva du trenger hjelp til. Har du behov for å prate med noen skriver du hva det gjelder og sender en epost til info@postrom.no

 

 

Ofte stilte spørsmål (FAQ) på Optimail30

 Menyoversikt og svar finner du i bruksanvisningen.

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmål:

Kode: 0060002F – Utfør TELESET før videre frankering

Frankeringsmaskinen må ringe opp ladesenter for å avgi sin statistikk til Posten Norge. Se side 57 i brukerveiledning eller se Lade Porto – Teleset

Lade Porto – Teleset

 1. Koble frankeringsmaskinen til en analog telefonlinje.
 2. Trykk tasten med myntsymbol (øverst i venstre hjørne)
 3. Velg TELESET
 4. Velg LAD om du vil lade beløpet som står på venstre side i display eller ENDRE for velge annet beløp
 5. Maskinen ringer opp ladesenter og vil etter en kort stund gi en bekreftelse på at prosessen er vellykket

Har du MailCredit (internetttilkopling) må du sørge for at frankeringsmaskinen er tilkoplet en PC(med MailCredit sw) med usb kabelen og gjøre om MailCredit iconet fra rød til grønn konvolutt.

Kode: 00A00002 – ingen ringetone registrert. Kontroller modeminstillingene

 1. Velg MENU
 2. Trykk pil ned to ganger
 3. Velg MODEM OG TELEFONNUMRE
 4. Velg INSTILL MODEMPARAMETER – venstre side i display viser nå hva som er valgt
  Hovedtilkobling = direkte linje
  Biapparat = prefiks f.eks slå 0-null for å komme ut på linjen
 5. Trykk VIDERE
 6. Om du har valgt BIAPPARAT i punkt 4 velg siffer man må slå for å få summetone f.eks 0-null + pause (2s)
 7. Trykk VIDERE og LAGRE